वास्तविक समय RT-PCR

 • SARS-CoV-2 आणविक पत्ता लगाउने किट (रियल-टाइम RT-PCR)

  SARS-CoV-2 आणविक पत्ता लगाउने किट (रियल-टाइम RT-PCR)

  COVID-19 न्यूक्लिक एसिड पीसीआर परीक्षण किट - कोठाको तापक्रम अन्तर्गत यातायात!

  पत्ता लगाउने वस्तुहरू SARS-CoV-2
  पद्धति वास्तविक समय RT-PCR
  नमूना प्रकार Nasopharyngeal Swab, Oropharyngeal Swab, Sputum, BAL तरल पदार्थ
  निर्दिष्टीकरणहरू 20 परीक्षण/किट, 50 परीक्षण/किट
  उत्पादन कोड VSPCR-20, VSPCR-50