क्यान्डिडा एन्टिजेन

 • Candida Mannan पत्ता लगाउने किट (CLIA)

  Candida Mannan पत्ता लगाउने किट (CLIA)

  FACIS संग आक्रामक क्यान्डिडिआसिस मात्रात्मक परीक्षण मिलान

  पत्ता लगाउने वस्तुहरू Candida spp।
  पद्धति Chemiluminescence Immunoassay
  नमूना प्रकार सीरम, BAL तरल पदार्थ
  निर्दिष्टीकरणहरू 12 परीक्षण / किट
  उत्पादन कोड FCMN012-CLIA
 • Candida Mannan पत्ता लगाउने K-Set (पार्श्व प्रवाह परख)

  Candida Mannan पत्ता लगाउने K-Set (पार्श्व प्रवाह परख)

  १० मिनेट भित्र आक्रामक क्यान्डिडिआसिसको लागि द्रुत परीक्षण

  पत्ता लगाउने वस्तुहरू Candida spp।
  पद्धति पार्श्व प्रवाह परख
  नमूना प्रकार सीरम, BAL तरल पदार्थ
  निर्दिष्टीकरणहरू 25 परीक्षण / किट, 50 परीक्षण / किट
  उत्पादन कोड FM025-001, FM050-001