COVID-19 एन्टिबडी

 • SARS-CoV-2 न्यूट्रलाइजिङ एन्टिबडी र्‍यापिड टेस्ट (कोलोइडल गोल्ड)

  SARS-CoV-2 न्यूट्रलाइजिङ एन्टिबडी र्‍यापिड टेस्ट (कोलोइडल गोल्ड)

  पत्ता लगाउने वस्तुहरू SARS-CoV-2
  पद्धति कोलोइडल गोल्ड विधि
  नमूना प्रकार सम्पूर्ण रगत, सीरम, प्लाज्मा, औंलाको रगत
  निर्दिष्टीकरणहरू 1 परीक्षण / किट, 20 परीक्षण / किट
  उत्पादन कोड CoVNAbLFA-01, CoVNAbLFA-20
 • COVID-19 IgM/IgG लेटरल फ्लो परख

  COVID-19 IgM/IgG लेटरल फ्लो परख

  10 मिनेट भित्र COVID-19 IgG र IgM संयोजन द्रुत परीक्षण

  पत्ता लगाउने वस्तुहरू SARS-CoV-2
  पद्धति पार्श्व प्रवाह परख
  नमूना प्रकार सम्पूर्ण रगत, सीरम, प्लाज्मा
  निर्दिष्टीकरणहरू 20 परीक्षण / किट
  उत्पादन कोड CoVMGLFA-01
 • COVID-19 IgG लेटरल फ्लो परख

  COVID-19 IgG लेटरल फ्लो परख

  10 मिनेट भित्र COVID-19 IgG एन्टिबडी द्रुत परीक्षण

  पत्ता लगाउने वस्तुहरू SARS-CoV-2
  पद्धति पार्श्व प्रवाह परख
  नमूना प्रकार सम्पूर्ण रगत, सीरम, प्लाज्मा
  निर्दिष्टीकरणहरू 40 परीक्षण / किट
  उत्पादन कोड CoVGLFA-01
 • COVID-19 IgM लेटरल फ्लो परख

  COVID-19 IgM लेटरल फ्लो परख

  10 मिनेट भित्र COVID-19 IgM एन्टिबडी द्रुत परीक्षण

  पत्ता लगाउने वस्तुहरू SARS-CoV-2
  पद्धति पार्श्व प्रवाह परख
  नमूना प्रकार सम्पूर्ण रगत, सीरम, प्लाज्मा
  निर्दिष्टीकरणहरू 40 परीक्षण / किट
  उत्पादन कोड CoVMLFA-01