बाँदर पोक्स

 • Monkeypox भाइरस आणविक पत्ता लगाउने किट (रियल टाइम पीसीआर)

  Monkeypox भाइरस आणविक पत्ता लगाउने किट (रियल टाइम पीसीआर)

  Monkeypox भाइरस PCR परीक्षण किट - कोठाको तापक्रम अन्तर्गत यातायात!

  पत्ता लगाउने वस्तुहरू Monkeypox भाइरस
  पद्धति वास्तविक समय पीसीआर
  नमूना प्रकार छालाको घाउ, पुटिका र पस्टुलर फ्लुइड, ड्राई क्रस्ट्स, आदि।
  निर्दिष्टीकरणहरू 25 परीक्षण / किट, 50 परीक्षण / किट
  उत्पादन कोड MXVPCR-25, MXVPCR-50