COVID-19

 • SARS-CoV-2 एन्टिजेन र्‍यापिड टेस्ट (कोलोइडल गोल्ड)

  SARS-CoV-2 एन्टिजेन र्‍यापिड टेस्ट (कोलोइडल गोल्ड)

  COVID-19 एन्टिजेन र्यापिड टेस्ट किट - लार र स्वाब नमूनाहरू सबै एकमा!

  पत्ता लगाउने वस्तुहरू SARS-CoV-2 एन्टिजेन
  पद्धति कोलोइडल गोल्ड विधि
  नमूना प्रकार लार, नासोफरिन्जियल स्वाब, ओरोफरिन्जियल स्वाब
  निर्दिष्टीकरणहरू 1 परीक्षण / किट, 20 परीक्षण / किट
  उत्पादन कोड CoVSLFA-01, CoVSLFA-20
 • SARS-CoV-2 न्यूट्रलाइजिङ एन्टिबडी र्‍यापिड टेस्ट (कोलोइडल गोल्ड)

  SARS-CoV-2 न्यूट्रलाइजिङ एन्टिबडी र्‍यापिड टेस्ट (कोलोइडल गोल्ड)

  पत्ता लगाउने वस्तुहरू SARS-CoV-2
  पद्धति कोलोइडल गोल्ड विधि
  नमूना प्रकार सम्पूर्ण रगत, सीरम, प्लाज्मा, औंलाको रगत
  निर्दिष्टीकरणहरू 1 परीक्षण / किट, 20 परीक्षण / किट
  उत्पादन कोड CoVNAbLFA-01, CoVNAbLFA-20
 • SARS-CoV-2 आणविक पत्ता लगाउने किट (रियल-टाइम RT-PCR)

  SARS-CoV-2 आणविक पत्ता लगाउने किट (रियल-टाइम RT-PCR)

  COVID-19 न्यूक्लिक एसिड पीसीआर परीक्षण किट - कोठाको तापक्रम अन्तर्गत यातायात!

  पत्ता लगाउने वस्तुहरू SARS-CoV-2
  पद्धति वास्तविक समय RT-PCR
  नमूना प्रकार Nasopharyngeal Swab, Oropharyngeal Swab, Sputum, BAL तरल पदार्थ
  निर्दिष्टीकरणहरू 20 परीक्षण/किट, 50 परीक्षण/किट
  उत्पादन कोड VSPCR-20, VSPCR-50
 • COVID-19 एन्टिजेन लेटरल फ्लो परख

  COVID-19 एन्टिजेन लेटरल फ्लो परख

  15 मिनेट भित्र स्वाब नमूनाहरूको लागि COVID-19 द्रुत परीक्षण

  पत्ता लगाउने वस्तुहरू SARS-CoV-2 एन्टिजेन
  पद्धति पार्श्व प्रवाह परख
  नमूना प्रकार Nasopharyngeal Swab, Oropharyngeal Swab
  निर्दिष्टीकरणहरू 20 परीक्षण / किट
  उत्पादन कोड CoVAgLFA-01
 • COVID-19 IgM/IgG लेटरल फ्लो परख

  COVID-19 IgM/IgG लेटरल फ्लो परख

  10 मिनेट भित्र COVID-19 IgG र IgM संयोजन द्रुत परीक्षण

  पत्ता लगाउने वस्तुहरू SARS-CoV-2
  पद्धति पार्श्व प्रवाह परख
  नमूना प्रकार सम्पूर्ण रगत, सीरम, प्लाज्मा
  निर्दिष्टीकरणहरू 20 परीक्षण / किट
  उत्पादन कोड CoVMGLFA-01
 • COVID-19 IgG लेटरल फ्लो परख

  COVID-19 IgG लेटरल फ्लो परख

  10 मिनेट भित्र COVID-19 IgG एन्टिबडी द्रुत परीक्षण

  पत्ता लगाउने वस्तुहरू SARS-CoV-2
  पद्धति पार्श्व प्रवाह परख
  नमूना प्रकार सम्पूर्ण रगत, सीरम, प्लाज्मा
  निर्दिष्टीकरणहरू 40 परीक्षण / किट
  उत्पादन कोड CoVGLFA-01
 • COVID-19 IgM लेटरल फ्लो परख

  COVID-19 IgM लेटरल फ्लो परख

  10 मिनेट भित्र COVID-19 IgM एन्टिबडी द्रुत परीक्षण

  पत्ता लगाउने वस्तुहरू SARS-CoV-2
  पद्धति पार्श्व प्रवाह परख
  नमूना प्रकार सम्पूर्ण रगत, सीरम, प्लाज्मा
  निर्दिष्टीकरणहरू 40 परीक्षण / किट
  उत्पादन कोड CoVMLFA-01